Labradorský retriever

História plemena

Anglickí stakári si všimli otužilú konštitúciu psa a vycibrenú schopnosť aportovať, takže ich kupovali kvôli poľovačkám. Aristokrati, zvlášť grófi z Malmesbury a vojvodovia z Buccleuch, rozvinuli úspešné chovné programy a vyvolali intenzívny záujem o nového ,,labradora,, ako o športového psa. Plukovník Peter Howker a lord Knutsford mali tiež svoj podiel na založení plemena a vytvorení oficiálneho štandardu. (na obrázku šiesty vojvoda z Buccleuch)
Začiatkom 19. storočia boli na Newfoundlande dva výrazne typy psov - veľké psy s ťažkou srsťou, používané na ťahanie a vyberanie rybárskych sietí, a menšie psy s hustou srsťou, ktoré pracovali ako aportéri na zemi i vo vode. Keďže vyvolávali obdiv svojou šikovnosťou a vernosťou, do Anglicka ich vozili miestni rybári až do roku 1885. Vtedy na Newfoundlande vyhubili svojich psov, aby napomohli rozvoj chovu oviec.