Labradorský retriever

História plemena

Prví chovatelia labradorov

Anglickí stakári si všimli otužilú konštitúciu psa a vycibrenú schopnosť aportovať, takže ich kupovali kvôli poľovačkám. Aristokrati, zvlášť grófi z Malmesbury a vojvodovia z Buccleuch, rozvinuli úspešné chovné programy a vyvolali intenzívny záujem o nového ,,labradora,, ako o športového psa. Plukovník Peter Howker a lord Knutsford mali tiež svoj podiel na založení plemena a vytvorení oficiálneho štandardu. (na obrázku šiesty vojvoda z Buccleuch)