Labradorský retriever

Potrava

Suchá strava

Suchá strava pridaná do jedla z konzervy, obohatí zloženie, dodá vlákninu a tuky a precvičí čeluste.