Labradorský retriever

Základy zdravia

Svižný, pôvabný pohyb

Zdravý pes by mal kráčať, klusať i bežať plynule a  bez námahy. Na mocných, rovných a vyvážených nohách by sa mal labrador pohybovať plynule a ľahko. Ťažkopádnu chôdzu môže spôsobovať nadváha, zatiaľ čo ťažkosti pri líhaní a vstávaní môžu nazanačovať problémy s kĺbmi - časté najmä u starších psov. Krívanie signalizuje, že pes má čosi s nohou, a trhané mykanie hlavou pri chôdzi zvyčajne znamená, že pes má bolesti. Sledujte svojho labradora pri každodenných aktivitách a striehnite na akékoľvek názneky nepríjemných pocitov alebo očividnej straty pohyblivosti.