Labradorský retriever

Všeobecné problémy a špecifické problémy plemena

Vo výberovom chove, zameranom na želané črty, sa môžu koncentrovať aj potencionálne škodlivé gény. Ako všetky ostatné plemená, aj labradorský retriever má vlastnú škálu dedičných zdravotných problémov. Základné klinické ťažkosti sa týkajú kĺbov, očí a mozgu, ku ktorým sa často pridruží obezita.